MOTTO
"Dej mi mladou duši, Pane. Ať nenaříká, nereptá. Dej, ať neberu moc vážně své pošetilé malé já. Dej mi, prosím, humor Pane a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života a umím druhé potěšit."

Červen 2010

Královská cesta

14. června 2010 v 22:15 | Štefan Klíma |  Zeměpis
Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, po které projížděli nastávající čeští králové ke korunovaci. Pojďme si ji projít opačným směrem.Výhodou takto zvolené trasy je mimo jiné to, že celou cestu jdete v poklidu z kopce. A taky na konci naší cesty je možnost se někde snáze občerstvit než na Pražské Hradu. 

Cestovní ruch v ČR

6. června 2010 v 15:04 | Štefan Klíma |  Zeměpis
Obsah:
1. cíl práce
2. podmínky pro cestovní ruch
3. rozdělení cestovního ruchu České republiky
4. nejvýznamnější regiony a destinace
5. nejsilnější klientela ACR a její nejoblíbenější destinace a regiony
6. zhodnocení cestovního ruchu v České republice
7. nové možnosti v nabídce cestovních kanceláří

9. použitá literatura

1) cíl práce

Cílem této práce je zmapovat informace o cestovním ruchu v České republice. Zkusit najít nějaké nové možnosti v nabídce cestovních kanceláří. Cílem je také naučit se vyhledávat informace z různých zdrojů (knihy, časopisy, internet,…).
2) jaké má Česká republika podmínky pro cestovní ruch?

Zeměpis cestovního ruchu - Irsko

6. června 2010 v 14:59 | Štefan Klíma |  Zeměpis
Osnova:
1) Irsko obecně
2) Jihovýchodní Irsko
3) Dolní tok Shannon
4) Západní Irsko
5) Střední Irsko
6) Dublin
7) Cliffs of Moher
8) Osobnosti
9) Irská hudba
10) Irské tance

Památky UNESCO v ČR -aktualizované

6. června 2010 v 14:52 | Štefan Klíma |  Zeměpis
V České republice je v současné době 12 památek, které byly zapsány na seznam Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Dosavadními zápisy na seznam se mohou pyšnit Kroměříž, Olomouc, Telč, Žďár nad Sázavou, Lednicko-valtický areál, Český Krumlov, Holašovice, Kutná Hora, Litomyšl, Praha, vila Tugendhat v Brně a nejnověji i židovské ghetto v Třebíči.